Almgrenda Steinerbarnehage

OBS!

Fristen for å søke om barnehageplass for barnehageåret 2023-2024 er 1. mars 2023.

Søknadskjema ligger på  Ringerike kommune sin hjemmeside.